hạt giống hoa sứ
hạt giống hoa sứ
 

Hạt giống hoa sứ Arabicum Rar Chi Nee Pan Dok

 Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Giá / 1 hạt 20.000 VNĐ

Nó bắt nguồn từ bán đảo Ả rập. Giống này được nhập khẩu từ các nước Ảrập.

Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN

Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN
Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN