hạt giống hoa sứ
hạt giống hoa sứ
 

Hoa sứ đỏ

Bón phân dành cho cây hoa sứ Thái Lan

Bón phân dành cho cây hoa sứ Thái Lan giá rẻ

Các loại phân hữu cơ bón thích hợp cho sứ như phân trâu, bò, heo hoai mục, bánh dầu, dùng để bón lúc trồng hoặc khi thay chậu, sửa rễ. Phân vô cơ như đạm, lân, kali, NPK, phân bón …