hạt giống hoa sứ
hạt giống hoa sứ
 

Giá cây sứ kiểng

Điều khiển ra để cây hoa sứ ra hoa

Điều khiển ra để cây hoa sứ ra hoa giá rẻ

Muốn cây sứ có nhiều hoa thì không để cành sứ quá dài, cành phải được cắt sau mỗi đợt hoa tàn, cắt nhiều lần, mỗi lần chỉ cắt cao thêm một đoạn ngắn, nhiều đoạn ngắn sinh thêm ra …